جمعه 11 آذر 1401 _ 08 جمادى الأولى 1444 _ 2 دسامبر 2022
فارسی | English
  معرفی و تاریخجه گرو ه معارف اسلامی

معرفی و تاریخچه گروه معارف اسلامی:

گروه معارف اسلامی فعالیت خود را همزمان با تاسیس دانشکده الهیات در سال 1369 آغاز نمود که اولین مدیر گروه حاج آقا باقری بوده است و بعد از آن مدیریت گروه به عهده حاج آقا عباسی اصل گذاشته شد که مدت چهار سال بطول انجامید. سپس با اتمام مدیریت حاج آقا عباسی اصل ، حاج آقا کریم زاده عهده دار این منصب گردید. این گروه تاریخچه بسیار درخشانی در طول مدیریتهای مختلف داشته است که نمونه بارز آن برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی و تشکیل برخی کلاسهای دروس معارف بصورت نیاز محور می باشد.گروه معارف اسلامی دارای 6 نفر عضو هیات علمی می باشد و در هر ترم حدود 15 نفر استاد حق التدریس برای حدود چهار الی پنج هزار نفر دانشجو ارائه خدمت می نماید.