جمعه 11 آذر 1401 _ 08 جمادى الأولى 1444 _ 2 دسامبر 2022
فارسی | English
  مدیر گروه معارف اسلامی
 

مدیر گروه آموزشی  معارف اسلامی

دکتر جبیب الله کاظم خانی 
برای آشنائی بیشتر از فعالیت های علمی پژوهشی لینک به سامانه علمی و پژوهشی