شنبه 3 مهر 1400 _ 18 صفر 1443 _ 25 سپتامبر 2021
فارسی | English
  امکانات آزمایشگاهی گروه فقه و حقوق اسلامی
گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی فاقد امکانات آزمایشگاهی می باشد