شنبه 3 مهر 1400 _ 18 صفر 1443 _ 25 سپتامبر 2021
فارسی | English
  امکانات آزمایشگاهی گروه علوم قرآن و حدیث
گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث فاقد امکانات آزمایشگاهی می باشد