دوشنبه 8 خرداد 1396 _ 03 رمضان 1438 _ 29 مه 2017
فارسی | English
  امکانات آزمایشگاهی گروه علوم قرآن و حدیث
گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث فاقد امکانات آزمایشگاهی می باشد