جمعه 15 اسفند 1399 _ 21 رجب 1442 _ 5 مارس 2021
فارسی | English
  امکانات آزمایشگاهی گروه علوم قرآن و حدیث
گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث فاقد امکانات آزمایشگاهی می باشد