شنبه 3 فروردين 1398 _ 16 رجب 1440 _ 23 مارس 2019
فارسی | English
  امکانات آزمایشگاهی گروه علوم قرآن و حدیث
گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث فاقد امکانات آزمایشگاهی می باشد