جمعه 11 آذر 1401 _ 08 جمادى الأولى 1444 _ 2 دسامبر 2022
فارسی | English
  توانمندیهای قابل ارائه ادیان و عرفان

امکانات و توانمندیهای قابل ارائه گروه ادیان و عرفان :

با توجه به حضور بحران های جدید و فقدان معنویت انسان معاصر در عصر پیچیده امروز، گروه ادیان و عرفان با داشتن اساتید متخصص و با تجربه در گرایشهای مختلف ادیان و عرفان، یکی از گروههای مستعد و فعّال در انجام پژوهش ها ، مطالعات تطبیقی و برگزاری سمینارها و  سخنرانیهای علمی و تخصصی در زمینه موضوعات مختلف دینی و عرفانی است. بخشی از اعضاء هئیت علمی این گروه در زمینه های مربوط به فلسفه و ادیان شرق و انجام پژوهش های مربوط به ادیان و عرفان تطبیقی نیز فعالیّت دارند. گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با در اختیار داشتن 3 نفر عضو هیات علمی تمام وقت به طور جدی و مستمر به امر آموزش دینی و معنوی دانشجویان در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می پردازد . یکی از توانمندیهای قابل ارائه گروه ادیان و عرفان در آینده نزدیک ایجاد و تأسیس دکترای رشته ادیان و عرفان در همین دانشگاه می باشد.