جمعه 3 خرداد 1398 _ 19 رمضان 1440 _ 24 مه 2019
فارسی | English
  تقویم آموزشی
 
تقویم جامع آموزشی سال تحصیلی 1396-1395
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانلود