جمعه 11 آذر 1401 _ 08 جمادى الأولى 1444 _ 2 دسامبر 2022
فارسی | English
  معرفی و تاریخچه گروه حقوق
  

معرفی و تاریخچه گروه حقوق:


 
  برگزاری دوره های کارشناسی رشته  فقه و حقوق اسلامی و کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی  از سال 1384 در دانشکده الهیات از زمینه های اصلی  و اولیه ایجاد گروه حقوق در دانشگاه  شهید مدنی اذربایجان می باشد. نتایج مطلوب برگزاری دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد  رشته های مذکور از یک سو و افزایش کمی و کیفی تعداد اعضاء هئیت علمی با گرایشهای مختلف حقوقی از سوی دیگر منجر به کسب نظر موافق وزارت علوم در سال 1392 مبنی بر ایجاد رشته حقوق در مقطع کارشناسی در دانشکده الهیات شد. پیرو موافقت وزارت علوم با تقاضای تفکیک گروه فقه و حقوق اسلامی و ایجاد گروه مستقل آموزشی حقوق، در سال 1395 گروه تخصصی مذکور در زیرمجموعه دانشکده الهیات ایجاد شد. این گروه هم اکنون با دارا بودن 5 عضو هئیت علمی تمام وقت در شاخه های مختلف حقوق، دوره های روزانه کارشناسی  حقوق (در سایت اصلی) و دوره شبانه حقوق (در پردیس تبریز) را برگزار نموده و درخواست ایجاد مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی  را مطرح نموده است  که با توجه به وجود پیش شرطها و پتانسل های مطلوب در گروه، انتظار برگزاری آن در سالهای آتی می رود.