جمعه 11 آذر 1401 _ 08 جمادى الأولى 1444 _ 2 دسامبر 2022
فارسی | English
  توانمندیهای قابل ارائه گروه حقوق


توانمندیهای گروه:
 
گروه حقوق به اقتضاء ماهیت این رشته از پتانسیل بالائی در مجموعه دانشگاه برخوردار بوده و توانمندیهای درون دانشگاهی و برون دانشگاهی آن قابل توجه است. برگزاری کارگاههای آموزشی و همایش های علمی برای دانشجویان گروه حقوق و همچنین دانشجویان سایر رشته ها در زمینه های مبتلابه حقوقی نمونه ای از قابلیت علمی درون دانشگاهی گروه حقوق می باشد. ارائه مشاوره حقوقی به بخشهای اداری و مسئولین دانشگاه، برگزاری دوره های حقوقی برای اعضاء هئیت علمی و کارمندان دانشگاه و مشارکت در حل مشکلات حقوقی دانشگاه از سایر قابلیتهای درون دانشگاهی این گروه می باشد. همچنین  بخش عمده ای از توانمندی گروه حقوق به همکاری و مشارکت با نهادهای علمی و غیر علمی خارج از دانشگاه مربوط می شود.  مشارکت گروه حقوق در برگزاری دوره های مشترک عملی به صورت کارگاه و همایش در همکاری با سایر دانشگاهای منطقه و انجام طرحهای تحقیقاتی با مشارکت مراکز پژوهشی نهادهای دولتی مثل استانداری تبریز(پژوهشکده سلامتی اجتماعی - روانی) و شهرداری تبریز( اداره کل سلامت شهرداری)  حاکی از قابلیت بالای برون دانشگاهی گروه حقوق می باشد. البته به دلیل همجواری دانشگاه با شهرکهای صنعتی بالاخص شهرک شهید سلیمی، گروه حقوق می تواند در قالب ارتباط با صنعت، همکاری موثری در زمینه ارائه مشاوره حقوقی با محوریت مسائل تجاری و سرمایه گذاری و قراردادها با شرکت های تجاری شهر کهای مذکور داشته باشد.