جمعه 11 آذر 1401 _ 08 جمادى الأولى 1444 _ 2 دسامبر 2022
فارسی | English
  معرفی دانشکده

 

 

    دانشکده الهيات و معارف اسلامي در يک نگاه

       با پيروزي انقلاب اسلامي  مردم ايران و استقرار نظام جمهوري اسلامي به رهبري امام خميني (ره) علاقه به فراگيري معارف دين و نياز به تربيت نيروهاي متعهد و متخصص براي تأمين نيروهاي مورد نياز آموزش و پرورش و ديگر نهادهاي علمي فرهنگي ، تأسيس مراکز دانشگاهي براي پاسخ به اين نياز عمومي کشور را  ضروري نمود . در اين راستا دانشگاه تربيت معلم تبريز (دانشگاه شهيد مدني آذربايجان فعلي) تأسيس گرديد. و دانشکده الهيات و معارف اسلامي اين دانشگاه در سال 1369 با پذيرش تعدادي از دانشجويان دبيري الهيات فعاليت آموزشي خود را آغاز نمود. در همان سالهاي آغازين با تأسيس رشته «تربيت معلم قرآن مجيد» حوزه فعاليت آموزشي دانشکده توسعه پيدا کرد. به مرور زمان و با جذب اساتيد،  تامين امکانات  وحمايت مديريت  دانشگاه ،وتاسيس ديگر رشته هاي الهيات در مقاطع سه گانه کارشناسي، ارشد، دکتري، زمينه پيشرفت روز افزون کمي و کيفي اين دانشکده فراهم گرديد.اين دانشکده  تاکنون توانسته است بسياري از نيروهاي متخصص در معارف ديني مورد نياز مراکز علمي فرهنگي کشور را تربيت نمايد.  در ادامه بخشي از حوزه هاي آموزشي اين دانشکده معرفي مي گردند

گروههاي آموزشي و رشته هاي تحصيلي

1-گروه آموزشي فلسفه و حکمت اسلامي

الف) تاريخچه: اين گروه آموزشي در سال 1369 با پذيرش تعدادي از دانشجويان دبيري الهيات فعاليت خود را آغاز کرده و در سال 1375با تأسيس رشته فلسفه و حکمت اسلامي به تربيت جوانان ميهن اسلامي ادامه داد. در سال 1388 موفق به پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشدرشته «فلسفه و کلام اسلامي» گرديد و در سال 1391 با موافقت وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مقطع دکتري رشته «فلسفه و کلام اسلامي» تأسيس گرديد و در سال 1393 با تأسيس دوره کارشناسي ارشد رشته «کلام اسلامي» موافقت قطعي گرديده است و با توسعه قلمرو  فعاليت آموزشي، زمينه ادامه تحصيل فارغ التحصيلان اين گروه و ديگر دانشجويان در دوره تحصيلات تکميلي فراهم گرديده است .

ب) اعضاي هيأت علمي :  اين گروه آموزشي در حال حاضر با يک نفر دانشيار و 5 نفر استاديار و يک نفر مربي با تخصص هاي فلسفه و کلام اسلامي ، فلسفه غرب و منطق جديد به امر تعليم و تربيت تخصصي دانشجويان اقدام مي نمايد و با بورسيه نمودن 3 نفر دانشجوي دکتري در زمينه تخصص هاي مرتبط بزودي از کادري مجرب تر جهت امور آموزشي و پژوهشي برخوردار خواهد بود.    

ج)چشم انداز   :  توسعه تحصيلات تکميلي در رشته هاي موجود و ايجاد رشته هاي جديد و ميان رشته اي، ارتقاء کمي و کيفي هرم اعضاي هيأت علمي ، انجام پژوهشهاي علمي کاربردي در موضوعات مورد نياز جامعه از اهداف مورد اهتمام گروه در آينده است.

د) نشريه :    اين  گروه آموزشي موفق گرديده است از سال 1392 اقدام با دريافت مجوز و انتشار دو فصلنامه «صفير خرد» مجله تخصصي در حوزه فلسفه و کلام ،زمينه انتقال و ارائه افکار و ديدگاههاي پژوهشگران را فراهم نمايد. وازنشر مقالات علمي -پژوهشي فرهيختگان حوزوي ودانشگاهي استقبال مي کند

2-گروه آموزشي اديان و عرفان تطبيقي

الف) تاريخچه: اين گروه در سال 1375 با پذيرش دانشجو در رشته اديان و عرفان در مقطع کارشناسي آغاز به فعاليت نموده است. و در سال 1380 موفق به تأسيس مقطع کارشناسي ارشد اديان و عرفان گرديده است. و هم اکنون با همين دو مقطع و رشته رسالت تعليم وتربيت جوانان ميهن اسلامي را بعهده دارد.

ب: اعضاي هيأت علمي :    اين گروه آموزشي در حال حاضر با 4 نفر استاديار متخصص در  زمينه اديان وعرفان امور آموزشي و پژوهشي مربوط به گروه را ارائه مي نمايد.       

ج) چشم انداز :   با استعانت از خداوند سبحان و حمايت مديريت دانشگاه در نظر است در آينده با جذب هيأت علمي با تخصص هاي متنوع و تأسيس رشته هاي تحصيلات تکميلي در زمينه هاي تصوف و عرفان، عرفان تطبيقي ، اديان توحيدي و ابراهيمي، اديان و فلسفه هاي شرق ، اديان ابتدايي فعاليت آموزشي و پژوهشي خود را توسعه دهد و با انتشار نشريه تخصصي محصولات علمي فرهنگي خود را به ديگر مجامع علمي ارائه نمايد.  

3-گروه آموزشي علوم قرآن و حديث

الف) تاريخچه :  اين گروه آموزشي در سال 1373 با پذيرش  دانشجوي کارشناسي تربيت معلم قرآن مجيد فعاليت آموزشي خود را آغاز نمود. و از سال 1377 با تغيير عنوان رشته به "علوم قرآن و حديث" با   تربيت جوانان متدين ميهن اسلامي به فعاليت آموزشي ادامه داد.و در سال 1387 موفق به تأسيس مقطع کارشناسي ارشد رشته مذکور گرديده است .

ب) اعضاي هيأت علمي :  اين گروه با يک نفر دانشيار و 3 نفر استاديار و يک نفر مربي متخصص در زمينه علوم قرآن و حديث، امور آموزشي را انجام مي دهد و با بورسيه نمودن 3 نفر دانشجوي دکتري مرتبط با رشته مذکور، در آينده  خدمات بهتر و بيشتري ارائه خواهد نمود.

ج) چشم انداز: با ياري خداي سبحان و حمايت مسئولين دانشگاه تأسيس رشته هاي جديد به ويژه مقطع دکتري رشته علوم قرآن و حديث جزو اهداف مورد توجه و اهتمام اين گروه آموزشي است.

د) نشريه : اين گروه در سال 1392 موفق به دريافت مجوز هاي لازم براي انتشار مجله تخصصي علوم قرآني با عنوان «قرآن در آئينه پژوهش» گرديده است. و در آينده نزديک اولين شماره اين مجله منتشر خواهد شد. و زمينه انتشار محصولات علمي پژوهشي براي مجامع علمي -فرهنگي فراهم مي گردد.

4-گروه آموزشي فقه و حقوق اسلامي

الف) تاريخچه: اين گروه آموزشي از سال 1384 با پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي رشته فقه و حقوق اسلامي فعاليت اموزشي خود را آغاز نموده است . در سال 1385  با تأسيس مقطع کارشناسي ارشد « فقه و مباني حقوق اسلامي » و در سال 1392 با دائر نمودن مقطع کارشناسي رشته «حقوق» فعاليت آموزشي خود را از نظر کمي و کيفي ارتقا بخشيده است.

ب) اعضاي هيأت علمي: اين گروه آموزشي با برخورداري از 2 نفر استاديار و يک نفر مربي در حوزه تخصصي فقه و مباني حقوق اسلامي و 3 نفر استاديار با تخصص هاي حقوق خصوصي ، حقوق بين الملل و حقوق جزا خدمات آموزشي و پژوهشي خود را ارائه مي نمايد. و با بورسيه نمودن3 نفر از دانشجويان دکتري با تخصص هاي مرتبط در آينده نزديک فعاليت هاي علمي خود را توسعه مي بخشد.

ج) چشم انداز : توسعه کمي و کيفي رشته هاي آموزشي جديد به ويژه دوره تحصيلات تکميلي ، ارتقاء و توسعه هرم اعضاي هيات علمي گروه  و تأسيس مجلات تخصصي از امور مورد توجه و اهتمام اين گروه آموزشي مي باشد.

5-گروه تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي

الف) تاريخچه: اين گروه از مهرماه سال 1386 با پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي فعاليت آموزشي خود را آغاز نموده است و از بدو تأسيس با تربيت دانشجويان مستعد زمينه ارتقاء رشد علمي جوانان ميهن اسلامي جهت شناخت هر چه بيشتر سابقه تمدن اسلامي ايراني را فراهم نموده است.

ب) اعضاي هيأت علمي : از آنجايي که اين گروه آموزشي تازه تأسيس بوده ، در حال حاضر با يک نفر استاديار و دو نفر دانشجوي دکتري بورسيه فعاليت هاي آموزشي را انجام مي دهد .

ج) چشم انداز : جذب اعضاي هيات علمي با تخصص مرتبط با رشته ،تاسيس رشته هاي جديد به ويژه مقطع تحصيلات تکميلي از امور مورد اهتمام اين گروه آموزشي مي باشد.

6-گروه آموزشي معارف اسلامي

الف) تاريخچه:   اين گروه آموزشي از بدو تأسيس دانشکده الهيات دائر گرديده و فعاليت آموزشي خود را آغاز نموده است. رسالت اصلي اين گروه آموزشي ارائه و برنامه ريزي دروس معارف اسلامي براي دانشجويان همه رشته هاي تحصيلي دانشگاه مي باشد.  اين گروه آموزشي با هماهنگي معاونت اموراساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و مديريت دانشگاه خدمات آموزشي خود را  ارائه مي دهد.

ب) اعضاي هيأت علمي :  اين گروه آموزشي با برخورداري از 1 نفر استاديار ، 2 نفر دانشجوي دکتري و 3 نفر مربي با تخصص و گرايش هاي مختلف در زمينه انديشه اسلامي ، تاريخ اسلام ، انقلاب اسلامي، اخلاق و تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي و با بهره گيري از اساتيد مدعو متخصص در زمينه هاي مذکور خدمات آموزشي خود را براي دانشجويان ارائه مي نمايد.

ج) چشم انداز :   ارتقاء کمي و کيفي خدمات آموزشي با جذب آعضاي هيأت علمي متخصص و انتشار نشريات تخصصي در زمينه معارف اسلامي از اهداف مورد اهتمام اين گروه آموزشي در آينده مي باشد.