پنجشنبه 28 تير 1397 _ 06 ذو القعدة 1439 _ 19 ژوئیه 2018
فارسی | English
  برنامه امتحانی گروه های آموزشی
 

برنامه های امتحانی گروههای آموزشی دانشکده الهیات

 

برنامه امتحانی کلی دانشکده الهیات

نیمسال اول سال تحصیی 1396-1395

 

دانلود


گروه آموزشی معارف اسلامی
 

برنامه کلاسی گروه آموزشی معارف اسلامی در نیمسال اول 96-1395

دانلود

 

گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث

 

برنامه امتحانی گروه قرآن وحدیث در نیمسال اول( آذرشهر) 96-1395

دانلود

برنامه امتحانی گروه قرآن وحدیث در نیمسال اول ( خطیب)  96-1395

دانلود

گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی
 

برنامه امتحانی گروه فلسفه و حکمت اسلامی در نیمسال اول ( آذرشهر) 95-1396

دانلود

برنامه امتحانی گروه فقه و حقوق اسلامی در نیمسال اول ( خطیب)

 95-1396

دانلود
گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی
 

برنامه امتحانی گروه فلسفه و حکمت اسلامی در نیمسال اول ( آذرشهر) 95-1396

دانلود

برنامه امتحانی گروه فلسفه و حکمت اسلامی در نیمسال اول ( خطیب)

 95-1396

دانلودگروه آموزشی ادیان و عرفان
 

برنامه امتحانی گروه ادیان و عرفان در نیمسال اول  95-1396

دانلودگروه آموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن
 

برنامه امتحانی گروه تاریخ فرهنگ و تمدن در نیمسال اول 96-1395

دانلود

 


گروه آموزشی حقوق اسلامی

برنامه امتحانی گروه حقوق اسلامی در نیمسال اول 96-1395

دانلود