جمعه 11 آذر 1401 _ 08 جمادى الأولى 1444 _ 2 دسامبر 2022
فارسی | English
  ریاست دانشکده

 

 


 
              
رئیس دانشکده الهیات
 

دکتر معروفعلی احمدوند

 

 

سوابق علمی :

 

 

1- دیپلم رشته علوم انسانی     سال اخذ مدرک 1361
 2- تحصیلات حوزوی از سال 1361 تا 1376  در حوزه علمیه قم اشتغال به تحصیل درو س حوزی تا سطح چها ر
 و 5  سال شرکت در درس خارج مراجع عظام واساتید حوزه علمیه قم (آیت الله  العظمی مکارم ،سبحانی وصالحی مازندرانی )
3 – لیسا نس  دروس حوزوی  سال اخذ مدرک  1373
4- فوق لیسانس رشته الهیات و معارف اسلامی (فلسفه وکلام اسلامی) از دانشگاه قم  سال اخذ مدرک 1376
5- دکتری رشته کلام با گرایش (فلسفه دین وکلام جدید ) سال اخذ مدرک  1387

 

سوابق اجرائی :

 

1-ریاست دانشکده الهیا ت  از سال 1376 تا  1380     به مدت 4 سال

2- مدیر گروه فلسفه وحکمت اسلامی  از تاریخ 1387/8/26  تا  1388/2/8 به مدت 6ماه

3-ریاست دانشکده الهیات  از تایخ 1388/2/9  تا 1390/6/19 به مدت 2 سال و4 ماه

4- ریاست دانشکده الهیات  از تاریخ 1393/2/4    ادامه دارد

 

 

سوابق پژوهشی:

 

الف : کتابها

1-رابطه ذات وصفات الهی    انتشارات بوستان کتاب   سال 1389

ب: مقالات

1-"بررسی ونقد نظریۀ اتحاد مفومی ومصداقی ذات وصفات الهی " - فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای فلسفی –کلامی دانشگاه قم شماره 62 زمستان 93.
2-"نقش اعتقاد به خدا در معنا بخشی به زندگی" – مجله تحقیقات کلامی فصلنامه علمی پژوهشی انمن کلام اسلامی حوزه –سال سوم شماره 11 زمستان  94
3-"راه حل معضل شر از دیدگاه حکما ومتکلمان مسلمان"  ،فصلنامه علمی- پژوهشی خرد نامه صدرا شماره 82 بهمن 94
4-"نقش اهل بیت پیامبر در تبیین وپاسداری از حریم عقاید اسلامی" ، مجله پاسدار اسلام شماره های 281،282،283
5-"نقش حماسه حسینی در انقلاب خمینی " مجله پاسدار اسلام شماره 314
6-"پاسداری از بیت المال از دیدگاه امام علی (ع)" مجله نهج البلاغه  شماره
7-" حکمت تحریم ربا در اندیشه استاد شهید مطهری " فصلنامه فقه شماره9 3
8-"مروری برماهیت پول ودیگاه فقیهان " فصلنامه فقه  ، شماره36
9-" وحی شناسی اسلام ومسیحیت " دومین همایش قرآن سفینه النجاه عصر سال 88
10 "اصول اسلامی در تریت انسان "  سومین  //        //                  //               89
1111 " پاسخ به برخی از شبهات دینی بودن حجاب وحجاب دینی " ششمین همایش قرآن سفینه النجاه سال 95

 


سوابق آموزشی:

 


1-تدریس دروس کلام وکلام جدید ، فقه ، اصول فقه ، فلسفه دین ، کلام تطبیقی ، فلسفه اسلامی
وتاریخ فرق ومذاهب اسلامی در گروههای آموزشی، فلسفه وحکمت اسلامی ، ادیان وعرفان و فقه وحقوق اسلامی
 در مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد  از سال 1376 تاکنون در دانشگاه شهید مدنی آذر بایجان
2-تدریس درس" کلام اسلامی" در مرکز تحصیلات حوزوی دانشگاهیان در دانشگاه تبریز
3- تدریس درس" فرقه های اسلامی" در مرکز تخصصی علامه امینی حوزه علمیه ولی عصر (عج) تبریز

 

 

راهنما پایان نامه های کارشناسی ارشد:

 
1-خانم سمیه طاهری اندانی   موضوع  " نقش اعتقاد به مبدأ ومعاد ( با تفسیر متکلمان امامیه ) در معنا بخشی به زندگی "         دفاع شده
2- // لیلا   کریمی                    //    "سیر تحول مفهوم کمال وکاربردهای آن در فلسفه وکلام اسلامی تا اول قرن ششم هجری "  دفاع شده
3- // مرضیه   شیری                  //   " بررسی نظریه الهیات سلبی از دیدگاه متکلمان امامیه  "                                            / /
4- خانم  سمیه خلیلی شیب ابندانی   //  " اراء خاص استاد مصباح یزدی در بارۀ مبدأ ومعاد "                                                 //
5- خانم رقیه   خلیلی                  //  " بررسی مقایسه ای رویکرد کلامی امامیه واشاعره تا خواجه نصیر طوسی "                        //
6- خانم معصومه    عباسی            //    " مقایسه وتحلیل دیدگاه متکلمان وفیلسوفان مسلمان در باب ضرورت دین "                     //
7- خانم نهضت  کیانی                 //  "  تغییر پذیری یا تغییر ناپذیری خداوند ئر کلام اسلامی تا اول قرن هشتم هجری  "              //
8- خانم مرضیه  حبیبی              //   " رابطه متقابل فلسفه وکلام اسلامی در مباحث امور عامه با محوریت آثار عبدالرزاق لاهیجی  در دست نگارش
9- خانم مینا محمودی   موضوع" تبیین ومقایسه اندیشهای خداشناسی طبرسی و زمخشری با تأکید بر تفسیر مجمع البیان ، جوامع الجامع وکشاف "//
10-آقای سعید طلوع    //        " نقد وبررسی الهیات وایتهد با تکیه برآثار علامه حلی  "                                             در دست تدوین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشاوره پایان نامه های کار شناسی ارشد

-آقای ولی الله غزنوی موضوع  بررسی نقش جامعه درتأمین سعادت بشری از منظر فارابی واخوان الصفا " دفاع شده
2- // محمد بستان افرو  //  " تحلیل ابعاد اعتقادی داستان حضرت موسی(ع) در قرآن "  / /                                 

3- // رامین شیر علی زاده  // " معاد جسمانی از منظر غزالی واشکالات وی برابن سینا   "                              //
4-خانم سیده هاجر اسماعیلی //" بررسی ونقد تاریخی ومحتوایی ادله سه گانه وجود ذهنی   "              //
5-خانم ژیلا مقدمی         //   " مقایسه نظریات ابن سینا وغزالی در تبیین نبوت واوصاف نبی   "         //
6- آقای اتابک رزمی        //          " تحلیل خداشناسی کندی با آرائ متکلمان معتزلی   "                //
7- //   سید حکیم حسینی دابانلو   //  " بررسی استنادات قرآنی عبدالکریم سروش در بحث پلورالیسم دینی "    //
8-آقای بهنام عظیمی  موضوع "ثبات واجب الوجود ولوازم آن در فلسفۀ اسلامی " دردست تدوین
9-خانم نجیبه احمد زاده  موضوع" مفهوم قدرت واجب الوجود ورابطه آن با مسأله شر از منظر ملاصدرا وعلامه طباطبایی "
10-آقای محمد سعادت موضوع " نقد وبررسی طریقت باطنی اکنکار : در دست تدوین

 

برای آشنائی بیشتر از فعالیت های علمی پژوهشی لینک به سامانه علمی و پژوهشی