شنبه 3 مهر 1400 _ 18 صفر 1443 _ 25 سپتامبر 2021
فارسی | English
  دفتر دانشکده

مسئول دفتر دانشکده الهیات :

آقای مهدی اسلامی

 

شماره تماس:  34432762 041

شماره تماس داخلی : 2337