پنجشنبه 10 فروردين 1396 _ 02 رجب 1438 _ 30 مارس 2017
فارسی | English
  دفتر دانشکده


مسئول دفتر دانشکده الهیات :

آقای محمد حسین دریغ


شماره تماس:  34432762 041

شماره تماس داخلی : 2337