شنبه 3 فروردين 1398 _ 16 رجب 1440 _ 23 مارس 2019
فارسی | English
  دفتر دانشکده

 

مسئول دفتر دانشکده الهیات :

آقای محمد حسین دریغ

 

شماره تماس:  34432762 041

شماره تماس داخلی : 2337