جمعه 11 آذر 1401 _ 08 جمادى الأولى 1444 _ 2 دسامبر 2022
فارسی | English
  ترم بندی و سرفصل دروس

سرفصل دروس و ترم بندی گروه های آموزشیگروه آموزشی علوم قرآن و حدیث

برنامه هفت ترمه رشته علوم قرآن و حدیث دوره کارشناسی

برنامه هفت ترمه رشته علوم قرآن و حدیث دوره کارشناسی( جدید)

سرفصل دروس رشته علوم قرآن و حدیث دوره کارشناسی

ترم بندی ارشد علوم قرآن از مهر 97
ترم بندی ارشد علوم قرآن از مهر 99

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود
دانلود

 

 

برنامه چهار ترمه رشته علوم قرآن و حدیث دوره کارشناسی ارشد

سرفصل دروس رشته علوم قرآن و حدیث دوره کارشناسی ارشد

 

دانلود

دانلود
گروه آموزشی فقه وحقوق اسلامی

برنامه هفت ترمه رشته فقه و حقوق اسلامی دوره کارشناسی

دانلود

برنامه چهار ترمه رشته فقه و حقوق اسلامی دوره کارشناسی ارشد

دانلود

برنامه-سرفصل رشته فقه و حقوق اسلامی دوره کارشناسی ارشد ورودی 96 دانلود
برنامه-سرفصل  رشته فقه و حقوق اسلامی دوره کارشناسی  ورودی 96 دانلودگروه آموزشی ادیان و عرفان
 

برنامه هفت ترمه رشته ادیان و عرفان دوره کارشناسی

دانلود

برنامه هفت ترمه رشته ادیان و عرفان دوره کارشناسی ارشد(ورودی 99 و به بعد)
 
  
           دانلود

سرفصل دروس ارشد در حال اجرا +قدیمی

دانلود

                                               ارشد اجرایی از مهر     1399                                                 دانلود

 


گروه آموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 

برنامه هفت ترمه رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دوره کارشناسی

سرفصل دروس رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دوره کارشناسی

دانلود

دانلود

برنامه چهار ترمه رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دوره

کارشناسی ارشد

دانلود

گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی
 

برنامه هفت ترمه رشته فلسفه و حکمت اسلامی اسلامی

دوره کارشناسی

دانلود

برنامه چهار ترمه رشته فلسفه و حکمت اسلامی دوره

کارشناسی ارشد

دانلود

برنامه سه ترمه رشته فلسفه و حکمت اسلامی دوره

دکتری

 
 

برنامه ترم بندی بیست و هشت واحد آموزشی رشته فلسفه دین

 

دانلود

برنامه ترم بندی رشته کلام اسلامی
 

دانلود
برنامه ترم بندی رشته ارشد فلسفه و کلام اسلامی 
 
دانلود

سرفصل ارشد کلام اسلامی
 

دانلود
سرفصل ارشد فلسفه و کلام اسلامی
 
دانلود 
سرفصل ارشد فلسفه دین
 
دانلود
سرفصل دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانلود
گروه آموزشی حقوق
 

برنامه هفت ترمه رشته حقوق (ورودی های قبل 96)

سرفصل دروس رشته حقوق(ورودی های 96 به بعد)

دانلود

دانلود

برنامه چهار ترمه رشته حقوق دوره کارشناسی ارشد

دانلود