سه شنبه 27 شهريور 1397 _ 08 محرم 1440 _ 18 سپتامبر 2018
فارسی | English
  مدیر گروه تاریخ


مدیر گروه آموزشی  تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی    

دکتر سید محسن سیدی

 

سوابق علمی :

 كارشناسي ارشد تاريخ و تمدن ملل اسلامي- دانشگاه  تهران

دکتری تاريخ و تمدن ملل اسلامي- دانشگاه  تهران

 

 

سوابق اجرائی :

معاون دانشکده الهیات از سال 1373 تا 1380

مدير گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي از سال 1386 تا1389

مدير گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي از سال 1390 تا اکنون

 

سوابق پژوهشی: