شنبه 3 مهر 1400 _ 18 صفر 1443 _ 25 سپتامبر 2021
فارسی | English
  مدیر گروه فقه و حقوق


 

مدیر گروه آموزشی  فقه و حقوق اسلامی

دکتر حجه الاسلام  شفیع عباسی اصل

 

ایمیل:
شماره تماس: 31452261
برای آشنائی بیشتر از فعالیت های علمی پژوهشی لینک به سامانه علمی و پژوهشی