شنبه 8 آذر 1399 _ 13 ربيع الثاني 1442 _ 28 نوامبر 2020
فارسی | English
  اعضای هیات علمی گروه فقه و حقوق
 

اعضای هیات علمی گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی




 

حجه الاسلام  محمد ابراهیم نژاد

سامانه سوابق علمی و پزوهشی

دکتر محمد علی محب الرحمان

سامانه سوابق علمی و پزوهشی

دکتر رضا دهقان نژاد

سامانه سوابق علمی و پزوهشی












 

           حجه الاسلام  شفیع عباسی اصل               

             سامانه سوابق علمی و پزوهشی
 

 دکتر داوود نوجوان

             سامانه سوابق علمی و پزوهشی

دکتر سیف الله احدی

             سامانه سوابق علمی و پزوهشی













 

 

جهت آشنائی بیشتر با اعضا محترم هیات علمی روی سامانه سوابق علمی و پزوهشی کلیک نمایید.