شنبه 3 مهر 1400 _ 18 صفر 1443 _ 25 سپتامبر 2021
فارسی | English
  اعضای هیات علمی گروه فقه و حقوق
 

اعضای هیات علمی گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی
 

حجه الاسلام  محمد ابراهیم نژاد

سامانه سوابق علمی و پزوهشی

دکتر محمد علی محب الرحمان

سامانه سوابق علمی و پزوهشی

دکتر رضا دهقان نژاد

سامانه سوابق علمی و پزوهشی
 

           حجه الاسلام  شفیع عباسی اصل               

 سامانه سوابق علمی و پزوهشی
 

 دکتر داوود نوجوان

             سامانه سوابق علمی و پزوهشی

دکتر سیف الله احدی

             سامانه سوابق علمی و پزوهشی

 

 

جهت آشنائی بیشتر با اعضا محترم هیات علمی روی سامانه سوابق علمی و پزوهشی کلیک نمایید.