سه شنبه 27 شهريور 1397 _ 08 محرم 1440 _ 18 سپتامبر 2018
فارسی | English
  مدیر گروه ادیان و عرفان


مدیر گروه آموزشی  ادیان و عرفان

دکتر سعید گراوند

 

پست الکترونیکی:

Geravand_s@yahoo.com


سوابق علمی :

کارشناسی(1376)الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد(1380)ادیان و عرفان از دانشگاه تهران

دکتری تخصصی(1389)ادیان و عرفان از مرکزتربیت مدرس قم


 

 

سوابق اجرائی :

مدیر گروه ادیان و عرفان 1383(2 سال)

مدیر گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی 1389(1 سال)

مدیر گروه ادیان و عرفان 1394( ادامه دارد)

نماینده فرهنگی دانشکده الهیات 1390(1 سال)

نماینده دانشکده الهیات در شورای انتشارات دانشگاه 1/10/94( ادامه دارد)


 

سوابق پژوهشی: