شنبه 3 مهر 1400 _ 18 صفر 1443 _ 25 سپتامبر 2021
فارسی | English
  مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی
 

مدیر گروه آموزشی  فلسفه و حکمت اسلامی

دکتر کامران قیوم زاده

 

 

سوابق علمی :

 

دکتری - فلسفه و حکمت اسلامی
 

برای آشنائی بیشتر از فعالیت های علمی پژوهشی لینک به سامانه علمی و پژوهشی