شنبه 8 آذر 1399 _ 13 ربيع الثاني 1442 _ 28 نوامبر 2020
فارسی | English
  مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی
 

مدیر گروه آموزشی  فلسفه و حکمت اسلامی

دکتر کامران قیوم زاده

 

 

سوابق علمی :

 

دکتری - فلسفه و حکمت اسلامی
 

برای آشنائی بیشتر از فعالیت های علمی پژوهشی لینک به سامانه علمی و پژوهشی