شنبه 9 مهر 1401 _ 05 ربيع الأول 1444 _ 1 اکتبر 2022
فارسی | English
نقشه سایت
 • منوی بالا سایت
  • پورتال دانشگاه
  • مرکز فناوری واطلاعات دانشگاه
  • کتابخانه های دیجیتالی
   • کتابخانه ها وکتاب های الکترونیکی جهان
   • کتابخانه های دیجیتالی ایران
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه
  • نقشه سایت
 • منو صفحه اصلی
  • معرفی دانشکده
  • مدیریت دانشکده
   • ریاست دانشکده
   • معاونت دانشکده
    • معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
    • معاونت آموزشی و فرهنگی
   • دفتر دانشکده
  • آموزش دانشکده
   • کارشناسان آموزش دانشکده
   • آئین نامه های آموزشی و فرم ها
   • ترم بندی و سرفصل دروس
   • تقویم آموزشی
   • برنامه کلاسی و امتحانی ترم
   • فرم های مقطع کارشناسی ارشد
   • فرم های مقطع دکتری
  • گروههای آموزشی
   • گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
    • معرفی و تاریخچه گروه
    • مدیر گروه
    • اعضای هیئت علمی
    • دانشجویان دکتری
    • توانمندی های قابل ارائه گروه
    • امکانات آزمایشگاهی
   • گروه فقه و حقوق اسلامی
    • معرفی و تاریخچه گروه
    • مدیر گروه
    • اعضای هیئت علمی
    • دانشجویان دکتری
    • توانمندی های قابل ارائه گروه
    • امکانات آزمایشگاهی
   • گروه ادیان و عرفان
    • معرفی و تاریخچه گروه
    • مدیر گروه
    • اعضای هیئت علمی
    • دانشجویان دکتری
    • توانمندی های قابل ارائه گروه
    • امکانات آزمایشگاهی
   • گروه علوم قرآن و حدیث
    • معرفی و تاریخچه گروه
    • مدیر گروه
    • اعضای هیئت علمی
    • دانشجویان دکتری
    • توانمندی های قابل ارائه گروه
    • امکانات آزمایشگاهی
   • گروه فلسفه و حکمت اسلامی
    • معرفی و تاریخچه گروه
    • مدیر گروه
    • اعضای هیئت علمی
    • دانشجویان دکتری
    • توانمندی های قابل ارائه گروه
    • امکانات آزمایشگاهی
   • گروه معارف اسلامی
    • معرفی و تاریخچه گروه
    • مدیر گروه
    • اعضای هیئت علمی
    • کارشناس گروه آموزشی معارف اسلامی
    • توانمندی های قابل ارائه گروه
    • امکانات آزمایشگاهی
    • دانشجویان دکتری
   • گروه حقوق
    • معرفی و تاریخچه گروه
    • مدیر گروه
    • اعضای هیات علمی
    • دانشجویان دکتری
    • توانمندیهای قابل ارائه گروه
    • امکانات آزمایشگاهی
  • پژوهش و فناوری
   • آئین نامه های و فرم ها
   • فعالیت های پژوهشی
  • مرکز کامپیوتر دانشکده
   • کارشناس مرکز کامپیوتر
   • آئین نامه های و فرم ها
  • کتابخانه دانشکده
  • مقالات همایش عفاف و حجاب
 • ریاست دانشکده
  • 2
 • معرفی