پنجشنبه 13 آذر 1399 _ 18 ربيع الثاني 1442 _ 3 دسامبر 2020
فارسی | English
تاریخ : شنبه 19 مهر 1399     |     کد : 162

اطلاعیه زمان برگزاری امتحان جامع به همراه مفاد امتحانی (گروه فلسفه)

برنامه امتحان جامع آبان ماه به همراه مفاد درسی آن تقدیم می گردد.

بر طبق نظر اعضای محترم کمیته‌ی مصاحبه کننده‌ی امتحانات جامع در مقطع دکتری فلسفه و کلام اسلامی، مقرر گردید که آزمون کتبی این دوره در تاریخ 27/8 /1399 و آزمون شفاهی آن در تاریخ 28/ 8/ 1399 برگزار شود. لطفأ دستور فرمائید تا تاریخ‌های فوق‌الذکر در سامانه‌ی دانشکده ثبت گردد. ضمنأ مواد امتحانی به شرح ذیل می‌باشد:  
1- منهج اول از جلد اول اسفار اربعه
2- مرحله سادس (بحث علیت) از جلد دوم اسفار اربعه
3- مرحله هفتم از فصل اول تا بیست و نهم جلد سوم اسفار اربعه
4- الهیات شفا مقاله اول و پنجم


چاپ چاپ