جمعه 15 اسفند 1399 _ 21 رجب 1442 _ 5 مارس 2021
فارسی | English
تاریخ : پنجشنبه 9 بهمن 1399     |     کد : 162

اطلاعیه زمان برگزاری امتحان جامع به همراه مفاد امتحانی (گروه فلسفه)

برنامه امتحان جامع آبان ماه به همراه مفاد درسی آن تقدیم می گردد.

برطبق نظر اعضای محترم مصاحبه کننده امتحانات جامع در مقطع دکتری فلسفه و کلام اسلامی مقرر گردید که آزمون کتبی این دوره در تاریخ 12/12/1399 و آزمون شفاهی آن در تاریخ 13/12/1399 برگزار شود.

در ضمن مواد امتحانی به شرح ذیل می‌باشد:   
1- منهج اول از جلد اول اسفار اربعه
2- مرحله سادس (بحث علیت) از جلد دوم اسفار اربعه
3- مرحله هفتم از فصل اول تا بیست و نهم جلد سوم اسفار اربعه
4- مقاله اول و پنجم الهیات شفا
 


چاپ چاپ