شنبه 8 آذر 1399 _ 13 ربيع الثاني 1442 _ 28 نوامبر 2020
فارسی | English
تاریخ : يکشنبه 29 ارديبهشت 1398     |     کد : 183

اطلاعیه کارت جلسه امتحانات

اطلاعیه کارت جلسه امتحانات

بسمه تعالی
 

به اطلاع کلیۀ دانشجویان دانشکده الهیات می رساند . براساس ابلاغ مدیرکل آموزش داشتن کارت ورود به جلسات امتحانی در امتحانات پایان ترم نیمسال 972 الزامی است . لذا قبل از شروع امتحانات پس از تکمیل نمودن فرم ارزشیابی اساتید ، کارت امتحان را پرینت گرفته وبرای امضا ومهر به آموزش دانشکده مراجعه نمایید .  

                             آموزش دانشکده الهیات
 


چاپ چاپ