چهارشنبه 20 فروردين 1399 _ 15 شعبان 1441 _ 8 آوریل 2020
فارسی | English
تاریخ : سه شنبه 20 اسفند 1398     |     کد : 209

اعلام برنامه جلسات همنشینی حقیقی با سوره های قرآن

وزارت علوم جلسات همنشینی قرآن


چاپ چاپ