شنبه 8 آذر 1399 _ 13 ربيع الثاني 1442 _ 28 نوامبر 2020
فارسی | English
تاریخ : دوشنبه 19 آبان 1399     |     کد : 228

پوستر عناوین سلسله نشست های تخصصی کاربردی سازی مطالعات قرآنی

شست های تخصصی کاربردی سازی مطالعات قرآنی
 


چاپ چاپ