جمعه 11 آذر 1401 _ 08 جمادى الأولى 1444 _ 2 دسامبر 2022
فارسی | English
تاریخ : دوشنبه 4 مهر 1401     |     کد : 244

آزمون جامع

تاریخ برگزاری امتحان جامع دوره‌‌ی دکتری فلسفه و کلام اسلامی

برطبق نظر اعضای محترم مصاحبه کننده امتحانات جامع در مقطع دکتری فلسفه و کلام اسلامی، مقرر گردید که آزمون کتبی این دوره در روز سه‌شنبه به تاریخ 24/8/1401 و آزمون شفاهی آن در روز چهارشنبه به تاریخ 25/8/1401 برگزار شود.

در ضمن مواد امتحانی به شرح ذیل می‌باشد:        

1-  منهج اول از جلد اول اسفار اربعه
2-  مرحله سادس (بحث علیت) از جلد دوم اسفار اربعه
3-  مرحله هفتم از فصل اول تا بیست و نهم جلد سوم اسفار اربعه
4-  مقاله اول و پنجم الهیات شفا
 


چاپ چاپ