شنبه 3 مهر 1400 _ 18 صفر 1443 _ 25 سپتامبر 2021
فارسی | English
تاریخ : يکشنبه 27 تير 1400     |     کد : 251

کسب مقام شایسته تقدیر بخش جوان گروه اخلاق ادیان و عرفان توسط استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

در دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی در سطح جوان ،دکتر سمیه خادمی با ارائه رساله دکتری خود با عنوان "تحلیل ماهیت واردات قلبی از دیدگاه روزبهان بقلی و ابن عربی " شایسته تقدیر شناخته شدند ..
چاپ چاپ