شنبه 9 مهر 1401 _ 05 ربيع الأول 1444 _ 1 اکتبر 2022
فارسی | English
تاریخ : سه شنبه 14 تير 1401     |     کد : 264

نامه فرماندهی انتظامی استان آذبایجان شرقی-دفتر تحقیقات کاربردی

نامه فرماندهی انتظامی استان آذبایجان شرقی-دفتر تحقیقات کاربردی در خصوص پذیرش متقاضیان استفاده از کسر خدمت سربازی ،شماره 1084/12/02/1032 مورخه 11/02/1401


چاپ چاپ