پنجشنبه 24 آبان 1397 _ 07 ربيع الأول 1440 _ 15 نوامبر 2018
فارسی | English
  مدیر گروه حقوقمدیر گروه آموزشی  فقه و حقوق اسلامی

دکتر حجت سلیمی

 برای آشنائی بیشتر از فعالیت های علمی پژوهشی لینک به سامانه علمی و پژوهشی