جمعه 11 آذر 1401 _ 08 جمادى الأولى 1444 _ 2 دسامبر 2022
فارسی | English
  معرفی گروه علوم قرآن و حدیث


معرفی گروه آموزشی علوم قرآن وحدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

گروه علوم قرآن وحدیث در سال 1373 با 2 هیات علمی وبا پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی   " تربیت معلم قرآن کریم"کار خود راشروع کرد

 در 1376 و1377 با جذب 2 هیات علمی دیگر و در سال 1383 پس از جذب یک هیات علمی دیگر  با تغییر رشته ، دانشجویانی دررشته " علوم قرآن وحدیث " در دو دوره روزانه وشبانه به فعالیت خود ادامه داد و در سال 1387 پس ازاینکه 4 نفر از اعضای هیات علمی، استادیار شدند، اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نمود و تا حال هرسال 35 الی 40 نفر در دوره کارشناسی و 12 نفر در دوره کارشناسی ارشد پذیرش می کند و از سال 1370 دیگردانشجوی دوره شبانه پذیرش نمی شود . گروه علوم قرآن و حدیث تا سال اردیبهشت 1395 حدود 550 نفر در مقطع کارشناسی "تربیت معلم  قرآن" یا "علوم قرآن وحدیث" و  53نفر در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل داده است

گروه هم اکنون دارای دو دانشیار و 2 استادیار و یک مربی و 2 نفر دانشجوی بورس دکتری است وبا موفقیت یکی از اعضا درارتقا به دانشیار ی ،و با در جریان قرار گرفتن پرونده یک نفر دیگر برای ارتقا به دانشیاری ،زمینه پذیرش دانشجو دردوره کارشناسی ارشد رشته تفسیر و دوره دکتری علوم قرآن وحدیث نیز بزودی فراهم خواهد شد.